[1]
Myking, J. 2010. Har leksikografien bruk for omgrepet ’motivasjon’?. Nordiske Studier i Leksikografi. 10 (jan. 2010).