[1]
Malmgren, S.-G. og Sk├Âldberg, E. 2010. Placeringen av idiom i ordboksartiklar. Ett mikrostrukturellt problem. Nordiske Studier i Leksikografi. 10 (jan. 2010).