[1]
Lange, S. 2010. Begreppet Början. En begreppsstyrd undersökning av det svenska ordförrådets förändring under 500 år. Nordiske Studier i Leksikografi. 10 (jan. 2010).