[1]
Lampinen, K. 2010. Samspelet mellan text och bild i illustrerade ordböcker. Nordiske Studier i Leksikografi. 10 (jan. 2010).