[1]
Kristinsson, A.P. 2010. Om navn på språk i ordbøker. Nordiske Studier i Leksikografi. 10 (jan. 2010).