[1]
Johansson, L.-E. 2010. En ny svensk standardvarietet. Nordiske Studier i Leksikografi. 10 (jan. 2010).