[1]
Hult, A.-K. 2010. Kort och gott. Om idiomens sprÄkprov i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009). Nordiske Studier i Leksikografi. 10 (jan. 2010).