[1]
Grønvik, O. 2010. Leksikaliserte ordsamband i norsk. Nordiske Studier i Leksikografi. 10 (jan. 2010).