[1]
Berg-Olsen, S. og Išganaitytė, E. 2010. Grammatisk informasjon i middels store tospråklege ordbøker. Prinsipp og utfordringar på bakgrunn av arbeidet med Norsk-litauisk ordbok. Nordiske Studier i Leksikografi. 10 (jan. 2010).