[1]
Nilstun, C. 2021. Den digitale ordbokens innvirkning på den praktiske leksikografien. Nordiske Studier i Leksikografi. 15 (jan. 2021).