[1]
Steingrímsson, S., Helgadóttir, S. og Rögnvaldsson, E. 2018. An Icelandic Gigaword Corpus. Nordiske Studier i Leksikografi. 14 (dec. 2018), 246-254.