[1]
Rosqvist, B. og Wendt, B.-A. 2018. Gammalt projekt och nya resurser – SAOB:s hantering av nytillkomna elektroniska textmängder. Nordiske Studier i Leksikografi. 14 (dec. 2018), 214-221.