[1]
Nilstun, C. 2018. Orddannelsestypen konversjon i leksikografien. Nordiske Studier i Leksikografi. 14 (dec. 2018), 205-213.