[1]
Lauerma, P. 2018. Finska språkets lånordförråd i ljuset av Martti Rapolas ordsamling. Nordiske Studier i Leksikografi. 14 (dec. 2018), 178-185.