[1]
Larsson, L. 2018. Får flickor vara vildbasare? Om könstillhörighet och genusangivelser i SAOL och hos Dalin. Nordiske Studier i Leksikografi. 14 (dec. 2018), 169–177.