[1]
Hilmisdóttir, H. og Matthíasson, M. 2018. Natur och digitala, tvåspråkiga ordböcker: En studie av finska som sökspråk i ISLEX. Nordiske Studier i Leksikografi. 14 (dec. 2018), 120-128.