[1]
Gudiksen, A. og Hovmark, H. 2018. Ømålsordbogen som leksikografisk, sproglig og kulturhistorisk resurse. Nordiske Studier i Leksikografi. 14 (dec. 2018), 96-103.