[1]
Grønvik, O. og Ore, C.-E. 2018. Bokmål og nynorsk samindeksert – Metaordboka som verktøy for jamføring og utforsking av ordtilfang. Nordiske Studier i Leksikografi. 14 (dec. 2018), 87-95.