[1]
Berg-Olsen, S., E. Karlsen, K. og Rødningen, D. 2018. Norsk historisk normeringsordbok. Nordiske Studier i Leksikografi. 14 (dec. 2018), 47-55.