[1]
Jónsson, J. 2018. <em>Íslenskt orðanet</em&gt;: Tekstbasert kartlegging og presentasjon av leksikalske relasjoner. Nordiske Studier i Leksikografi. 14 (dec. 2018), 1-17.