[1]
Nilstun, C. 2018. NAOB: På vei mot en nasjonalordbok for bokmålet: Nyordprosjektet ”2014 nyord i 2014”. Nordiske Studier i Leksikografi. 13 (nov. 2018), 395-403.