[1]
Nilsson, P. 2018. En kognitiv semantisk analys av SAOB:s formler för betydelseförändring. Nordiske Studier i Leksikografi. 13 (nov. 2018), 383-393.