[1]
Jansson, H. 2018. Från ”tandborstord” till ”memilord” – om nyord och deras belägg. Nordiske Studier i Leksikografi. 13 (nov. 2018), 359–369.