[1]
Holmer, L., Malmgren, S.-G. og Martens, M. 2018. SAOLhist.se – för allmänt och vetenskapligt bruk. Nordiske Studier i Leksikografi. 13 (nov. 2018), 349-358.