[1]
Griškevičienė, A. og Berg-Olsen, S. 2018. Å gå seg vill i en ordbok: seg og V+seg i tospråklige ordbøker. Nordiske Studier i Leksikografi. 13 (nov. 2018), 327-336.