[1]
Fjeld, R. og Saidi, A. 2018. Hvordan slippe inn i Platons hage? – Om kartlegging og dokumentasjon av norsk akademisk vokabular. Nordiske Studier i Leksikografi. 13 (nov. 2018), 313-326.