[1]
Farø, K. 2018. Inventariografi og andre nyere tilgange til leksikografi. Nordiske Studier i Leksikografi. 13 (nov. 2018), 301-311.