[1]
Sandström, C. og Åkerlund, C. 2018. Personbetecknande verbavledningar i Ordbok över Finlands svenska folkmål. En utvärdering av ordbokens sökfunktioner. Nordiske Studier i Leksikografi. 13 (nov. 2018), 217-225.