[1]
Abildgaard, L., Glargaard, A. og Hansen, C. 2018. Facebook – et nyt brugersegment for Ordbog over Dansk Talesprog. Nordiske Studier i Leksikografi. 13 (nov. 2018), 119-130.