[1]
Bjørneset, T. 2018. LEXIN i Norge – Hva sier brukerne?. Nordiske Studier i Leksikografi. 13 (nov. 2018), 89–99.