[1]
Grønvik, O. 2018. Vitskaplegheit og samfunnsrelevans fore store ordboksverk. Nordiske Studier i Leksikografi. 13 (nov. 2018), 27-61.