Tilbage til artikeldetaljer Författaren Carl Jonas Love Almqvists Ordbok öfver svenska språket i dess närvarande skick (1842–44) och dess återutgivning Download Download PDF