Tilbage til artikeldetaljer Vi tager nogle kollokationer i øjesyn (En analyse af verbalkollokationers lingvistiske egenskaber) Download Download PDF