Tilbage til artikeldetaljer Ordning och reda i ordspråksförrådet? Om struktur och innehåll i Grubbs Penu proverbiale (1665) Download Download PDF