Tilbage til artikeldetaljer Lemmatisering og tilgangsstruktur Refleksjoner på bakgrunn av Íslenskt orðanet Download Download PDF