Tilbage til artikeldetaljer Kontrastiv konstruktionsgrammatik och tvåspråkig lexikografi. Konstruktioner och konstruktionsekvivalenter i Islex.se Download Download PDF