TallerĂ¥s, K., & Sunniva, E. (2023). Editorial. Nordic Journal of Library and Information Studies, 4(2), i. https://doi.org/10.7146/njlis.v4i2.142691