Skare, R., Hedemark, Åse, & Slaatta, T. (2023). Folkebiblioteket som uavhengig møtestad og arena for offentleg samtale og debatt i ei digital tid. Nordic Journal of Library and Information Studies, 4(2), 80–82. https://doi.org/10.7146/njlis.v4i2.136994