[1]
J. Olsson, “From Beyond the Grave: The Life and Death of the Avant-Garde. Mikkel Bolt: Avantgardens selvmord. Copenhagen: 28/6, 2009. 109 pp. isbn 978-87-92529-03-9”, NJA, vol. 22, no. 40-41, Jun. 2011.