Boye, Kasper, og Peter Harder. “Konstruktionsgrammatik, Regler Og Funktionsbaseret Struktur I Neurokognitiv Belysning”. Ny forskning i grammatik 25, no. 24 (oktober 12, 2017). Set juli 22, 2024. https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/97244.