Messerschmidt, M., K. Boye, M. Overmark, S. Theilmann Kristensen, og P. Harder. “Sondringen Mellem Grammatiske Og Leksikalske præpositioner”. Ny Forskning I Grammatik, nr. 25, september 2018, doi:10.7146/nfg.v26i25.109304.