[1]
E. S. Jensen, “Ordklassepotentiale”, nfg, bd. 24, nr. 23, okt. 2016.