[1]
E. S. Jensen, “Hvis børn er det egentlig? <br>Om relativsætninger, bestemthed mm. i Skånske Lov i ældre middeldansk”, nfg, bd. 14, nr. 13, okt. 2006.