[1]
L. Westergaard, “Saa tag du bort den daarlighed, huilcken der staar i de vnge Menniskis Hierter: Udviklingen af imperativ med subjekt-konstruktionen”, nfg, bd. 1, nr. 29, s. 174–194, okt. 2022.