Jensen, E. S. (2016) “Ordklassepotentiale”, Ny forskning i grammatik, 24(23). doi: 10.7146/nfg.v24i23.24646.