Jensen, E. S. (2006) “Hvis børn er det egentlig? <br>Om relativsætninger, bestemthed mm. i Skånske Lov i ældre middeldansk”, Ny forskning i grammatik, 14(13). doi: 10.7146/nfg.v14i13.23834.