Westergaard, L. (2022) “Saa tag du bort den daarlighed, huilcken der staar i de vnge Menniskis Hierter: Udviklingen af imperativ med subjekt-konstruktionen”, Ny forskning i grammatik, 1(29), s. 174–194. doi: 10.7146/nfg.v1i29.132907.