Jeppesen Kragh, Kirsten, og Lene Schøsler. 2020. “Fra én Leksikalsk størrelse Til Mange Forskellige Paradigmer”. Ny Forskning I Grammatik, nr. 27 (september). https://doi.org/10.7146/nfg.v0i27.122130.