Holsting, Alexandra, og Jan Lindschouw. 2018. “Konjunktiv I Fransk Og Tysk – Syntaktisk Styret Eller Semantisk Betinget?”. Ny Forskning I Grammatik, nr. 25 (september). https://doi.org/10.7146/nfg.v26i25.109301.