Jensen, E. S. (2016). Ordklassepotentiale. Ny Forskning I Grammatik, 24(23). https://doi.org/10.7146/nfg.v24i23.24646